[Review sách] thành phố hồ chí minh với hành trình 100 năm qua quyển sách cùng tên

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn của vùng đất Nam Bộ, có lịch sử hơn 300 năm hình thành và phát triển. Thời điểm năm 1911, khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) rời bến cảng nhà Rồng ở Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước đã mở ra một thời kì mới trong lịch sử phát triển của vùng đất này. Vùng đất ấy đã “chứng kiến” sự ra đi của thanh niên yêu nước mang ý nghĩa lịch sử to lớn. Từ đó cho đến năm 2011 đã trải qua đúng 100 năm. Để tổng kết hành 100 năm của Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh, nhóm tác giả đã biên soạn quyển sách “Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh hành trình 100 năm (1911 – 2011)”/

bìa

Một hôm đi thư viện, tôi đã được đọc cuốn sách này. Nhớ hồi đó, đang muốn hiểu sao mà Nguyễn Tất Thành lại ra nước ngoài từ việc rời Sài Gòn. Người đã đi từ bắc chí nam để đến Sài Gòn rồi từ đó đi Pháp và các nước phương tây. Và khi đọc quyển sách này, tôi đã phần nào hiểu được. Quyển sách xoay quanh thành phố Hồ Chí Minh với hành trình 100, từ Sài Gòn – Gia Định đến thành phố Hồ Chí Minh. Nay mình xin gửi vài lời về quyển sách đến quý bạn đọc.

Thông tin cơ bản về sách

  • Thể loại lịch sử
  • Tác giả Hà Minh Hồng, Lê Hữu Phước (đồng chủ biên)
  • Năm xuất bản 2011
  • Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh
  • Giá bán 86.500 đồng

Sách dành cho mọi đối tượng, nhất là nhà nghiên cứu

Đây là một cuốn sách hay bàn về thành phố Hồ Chí Minh, một tài liệu nghiên cứu về thành phố lớn thứ hai cả nước, lớn nhất vùng Nam Bộ. Mọi đối tượng đều có thể tiếp cận quyển sách ý nghĩa này. Tuy nhiên, giới chuyên môn, quý bạn đọc quan tâm và nghiên cứu thì dễ dàng tiếp cận hơn cả.

Nội dung cơ bản của sách

Nội dung cơ bản của sách bao gồm 4 phần:

Phần 1: Hướng vào Sài Gòn

Nội dung xoay quanh những thông tin về vùng đất Bến Nghé – Sài Gòn từ buổi đầu khẩn hoang, hành trình Nguyễn Tất Thành tiếp xúc với các sĩ phu yêu nước trên con đường học tập, tìm tòi và hướng vào Sài Gòn (1905 – 1910), hành trình Nguyễn Tất Thành chuản bị cho chuyến đi tìm đường cứu nước khi ở Sài Gòn (năm 1911). Tương ứng với nội dung này, phần 1 được nhóm tác giả chia làm ba mục chính.

Nguyễn Tất Thành từ việc tiếp xúc với những tri thức yêu nước đầu thế kỷ XX, Người đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Trên con đường ấy, Người đi từng bước tiến vào Sài Gòn (nơi quy tụ mọi mâu thuẫn của xã hội thực dân, nơi có thể ra nước ngoài băng tàu Pháp). Và tại Sài Gòn, Người đã chứng kiến rõ ràng thêm cái mà nước Pháp nói rằng khai sáng người An Nam, Người đã chứng kiến moi mâu thuẫn do thực dân Pháp tạo ra. Người đã có sự chuẩn bị và quyết tâm ra đi cứu nước. Thời diểm năm 1911 được đánh dấu là mốc son quan trọng.

Phần 2: Từ Sài Gòn đi tìm đường cứu nước

nơi Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu nước

Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước trong suốt 30 năm, Sài Gòn cũng như những nơi khác có những chuyển biến quan trọng trong suốt 30 năm ấy. Qua những trận đường cứu nước khác nhau, Sài Gòn cũng bị tác động phần nào. Đó chính là Sài Gòn trong hành trình Nguyễn Ái Quốc đến với chủ nghĩa Mác – Lênin (1911 – 1920); Sài Gòn – một đầu mối truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin về Việt Nam (1921 – 1930); Sài Gòn những năm trước khi Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 – 1940). Tướng ứng với nội dung này, phần 2 được nhóm tác giả chia thành 3 mục chính.

Trong những năm tháng ấy, Sài Gòn luôn biến động một cách mạnh mẽ. Khi những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin được truyền bá vào Việt Nam, Sài Gòn đã nơi lưu trữ chủ nghĩa ấy. Hầu như những tờ báo về viết nó đều được truyền về Sài Gòn, nơi sôi nổi của các phong trào. Từ đó trở đi, phong trào ở Sài Gòn đấu tranh chống Pháp diễn ra mạnh mẽ,

Phần 3: Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh vì độc lập tự do và thống nhất đất nước

Từ ngày Nguyễn Ái Quốc về nước, cách mạng Việt Nam từng bước phát triển mạnh mẽ với những chủ trương mới. Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chưng kiến đấu tranh của nhân dân, các nhà cách mạng trong suốt hai cuộc đấu tranh chống Pháp, chống Mỹ hơn 30 năm. Nội dung bao gồm: Sài Gòn đi theo quyết tâm “Dù đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng kiên quyết giành cho được độc lập” (1941 – 1945); Sài Gòn mang tên thành phố Hồ Chí Minh trong hành trình cứu nước (1945 – 1975). Tương ứng với nội dung phần 3 nhóm tác giả chia thành 2 mục chính.

Cuộc kháng chiến chống Pháp lâu dài và anh dũng của dân tộc Việt Nam đã kết thúc thắng lợi bằng cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953-1954, mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ, một biểu tượng hùng hồn của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và ý chí độc lập, thống nhất quốc gia. Ngày 21/7/1954, Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được ký kết, công nhận các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, cùng các nước Lào và Campuchia, là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Trong thời gian đầu sau ngày Hiệp định Giơnevơ được ký kết, nhân dân Việt Nam kiên trì đấu tranh bằng biện pháp chính trị hòa bình đòi thi hành những điều khoản của Hiệp định, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc. Việc điều chỉnh khu vực tập kết, chuyển quân là việc tạm thời, là bước quá độ để thực hiện đình chiến, lập lại hòa bình và tiến đến thống nhất đất nước bằng một cuộc tổng tuyển cử tự do. Việc điều chỉnh khu vực chuyển quân theo vĩ tuyến 17 không phải là chia xẻ đất nước, càng không phải là phân trị. Trong bối cảnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập (9/1955), ra Tuyên ngôn kêu gọi các tầng lớp nhân dân, không phân biệt gái trai, già trẻ, dân tộc, thành phần xã hội, khuynh hướng chính trị và tín ngưỡng tôn giáo, không phân biệt trước đây đã đứng về phe nào, nhưng ngày nay tán thành hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, hãy xiết chặt hàng ngũ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc, vì sự nghiệp đấu tranh hoà bình thống nhất đất nước.

Sau những thất bại nặng nề trên cả hai miền Nam, Bắc, Mỹ buộc phải xuống thang chiến tranh, đi vào đàm phán và ký kết Hiệp định Paris (27-1-1973), thừa nhận các quyền dân tộc cơ bản của nước Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Nhưng Mỹ và chính quyền Sài Gòn phá hoại Hiệp định, nhân dân Việt Nam phải tiếp tục đấu tranh. Đó là cuộc đương đầu quyết liệt giữa hòa bình với chiến tranh, giữa chính nghĩa với bạo tàn, giữa độc lập dân tộc và thống nhất đất nước với chia rẽ dân tộc và chia cắt đất nước.

Bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân đội và nhân dân Việt Nam đã kết thúc cuộc trường chinh hơn một thế kỷ chống chủ nghĩa thực dân, rửa sạch nỗi nhục mất nước, xóa bỏ họa chia cắt đất nước, thu non sông về một mối, mở ra kỷ nguyên cả nước độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phần 4: Sáng mãi tên Người thành phố Hồ Chí Minh

thành phố Hồ Chí Minh

Sài Gòn từ năm 1975 đã được mang tên Người, thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt những năm qua, thành phố đã và đang phát triển về mọi măt. Nội dung của phần này xoay quanh các vấn đề: Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đổi mới, phát triển và hội nhập theo nguyện ước Bác Hồ (1975 – 2011); Sài Gòn cùng “Nam Bộ thành đồng”, “đi trước về sau” và chuyển biến phát triển góp phần tỏa sáng Việt Nam. Tương ứng với nội dung, phần 4 được nhóm tác giả chia thành 2 mục.

Trong bối cảnh nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, sự phát triển của TP Hồ Chí Minh cũng không thể nằm ngoài xu hướng tiếp cận này. Theo định hướng đó và khát vọng đưa TP Hồ Chí Minh trở thành một trong những trung tâm của khu vực châu Á, từ năm 2015, thành phố đã tập trung nguồn lực xây dựng đô thị thông minh với nền tảng kiến trúc công nghệ thông tin và truyền thông theo hướng kiến tạo hệ sinh thái mở, tập trung vào nhiệm vụ hỗ trợ thực hiện bảy chương trình đột phá của thành phố và các bức xúc, trăn trở của người dân.

Giai đoạn 2017 – 2020, thành phố hướng đến mục tiêu tăng cường sự tham gia của người dân trong hoạt động quản lý nhà nước; tăng cường sự kết nối giữa các lĩnh vực; nâng cao chất lượng sống và làm việc; quản trị đô thị thông minh; nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế theo hướng kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo. Từ sau năm 2020, thành phố sẽ phát triển đô thị thông minh ở mức cao hơn, đó là gắn kết người dân, giúp người dân tương tác với chính quyền mọi lúc mọi nơi và tham gia vào các quyết sách của thành phố; gắn kết các lĩnh vực chính quyền giúp nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và phục vụ người dân, tiết kiệm nguồn lực, chi phí; dữ liệu mở nâng cao tính minh bạch trong các hoạt động của chính quyền thành phố; tăng cường khả năng dự báo và ứng phó với tình hình ngập nước, từ đó giảm thiểu tác động tới cuộc sống của người dân; nâng cao chất lượng môi trường thông qua việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ các nguồn phát thải; chủ động kiểm soát và giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, tạo thuận lợi và thoải mái cho người dân khi di chuyển trong thành phố; giảm tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, chủ động phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, hàng hóa hướng đến quản lý quá trình chuỗi cung ứng; kiểm soát tình hình an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả công tác ứng cứu khẩn cấp; chủ động phòng, chống tội phạm hiệu quả; tạo môi trường thể chế thuận lợi, kết hợp dữ liệu mở thúc đẩy khởi nghiệp và hỗ trợ phát triển kinh tế theo hướng kinh tế tri thức.

Nhận định đánh giá của bản thân đối với sách

Quyển sách bàn về những nội dung xoay quanh lịch sử vùng đất Thành phố Hồ Chí Minh, từ khi Nguyễn Tất Thành rời nơi đây ra đi tìm đường cứu nước cho tới nay, thành phố Hồ Chí Minh trên con đường phát triển. Khi tiếp cận quyển sách này, tôi thấy kết cấu của nó vô cùng đặc sắc, cấu trúc rõ ràng, xúc tích. Thông qua quyển sách ấy, chúng ta sẽ hiểu rõ phần sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong 100 năm ấy. Quyển sách ấy thật ý nghĩa. Quyển sách là một trong danh mục tài liệu tham khảo khi nghiên cứu, tìm hiểu về thành phố mang tên Bác.

Nơi mua sách uy tín và giảm giá

Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nên mua:

Trên là những địa điểm bán sách uy tín và giảm giá đặc biệt cho bạn đọc, bạn hãy mang về cho mình quyển sách ý nghĩa.

Mong rằng bài viết có lợi cho quý bạn đọc. Nếu thấy hay bạn hãy share và vote cho bài viết tăng hiệu quả nhé

490 views