REVIEW SÁCH “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh” – nhìn về 30 năm xác đinh con đường giải phóng dân tộc đúng đắn của Người

Cuộc đời Hồ Chí Minh luôn gắn liền với con đường cách mạng Việt Nam. Từ việc ra đời tìm đường cứu nước cho đến khi lãnh đạo đất nước xây dựng mọi mặt, lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống lại đế quốc xâm lược. Trong khoảng cuộc đời của mình, Người đã dành trọn 30 năm để ra đi tìm đường cứu, tìm kiếm con đường đấu tranh cho dân tộc. Ba mươi năm ấy không những ý nghĩa đối với cuộc đời Người mà còn có ý nghĩa vô cùng to lớn và quan trọng đối với dân tộc ta,

Bìa sách Con đường cứu nước Hồ Chí Minh
Bìa sách Con đường cứu nước Hồ Chí Minh

Hiện nay đã có nhiều tài liệu, công trình nghiên cứu, sách ấn hành về Hồ Chí Minh.Ba mươi năm hoạt động cách mạng ở ngoài nước của Hồ Chí Minh đã được các học giả, các nhà nghiên cứu quan tâm sâu sắc và đặt vấn đề nghiên cứu. Và quyển sách “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh” là một trong số đó. Nhớ khi làm đề tài về Người thì tôi đều chọn cuốn sách là một trong những tài liệu tham khảo của bài tiểu luận của mình. Hôm nay, nhân buổi đọc lại quyển sách, tôi xin gửi đến các bạn đôi điều về nó.

Thông tin cơ bản về quyển sách “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh”

  • Thể loại lịch sử, chuyên khảo, nghiên cứu về Hồ Chí Minh
  • Tác giả Phạm Ngọc Trâm
  • Năm xuất bản 2011
  • Nhà xuất bản  Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Giá bán 52.500 đồng

Đối tượng mà quyển sách “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh” hướng tới

Hồ Chí Minh là một nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Hiện đại, là người cha già đáng kính của dân tộc, hầu như tất cả mọi người ai ai cũng tìm hiểu và biết về Người. Ai ai cũng biết về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh, một người cha già của dân tộc. Những ai mong muốn tìm hiểu về 30 năm tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh đều có thể tìm đọc cuốn sách “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh”.

Đặc biệt, đối với sinh viên chuyên nghành lịch sử, lịch sử Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, các học giả, nhà nghiên cứu về Hồ Chí Minh không thể bỏ qua giai đoạn lịch sử đầy gian lao, trắc trở như thế này. Ba mươi đó là ba mươi năm tìm kiếm, là ba mươi năm xác định con đường đấu tranh cho cả một dân tộc. Và quyển sách  “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh” đã góp phần đưa các vị “đến gần” với chặng đường đó của Hồ Chí Minh, con đường đầy gian lao, trắc trở của Người, con đường đưa Người đến với con đường cứu nước dân tộc.

Nội dung cơ bản của quyển sách “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh”

Quyển sách “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh”, tác giả chia thành ba chương chính. Nội dung sách xoay quanh khoảng thời gian từ năm 1941 trở về trước, những hoạt động của Hồ Chí Minh đã thúc đẩy con đường cứu nước Hồ Chí Minh ngày càng “tượng hình”. Từ khi con đường cứu nước ấy được “tượng hình”, Hồ Chí Minh đã trải một giai đoạn thử thách đầy khó khăn để kiên trì, kiểm nghiệm, khẳng định con đường cứu nước mà mình xác định là phù hợp. Người thấy rằng con đương ấy đã thực sự đúng đắn, cùng với tình hình biến đổi có lợi cho cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh trở về nước, lãnh đạo cách mạng, đưa cách mạng bước sang giai đoạn mới. Thành công lớn của con đường ấy là sự ra đời của nhà nước do dân, vì dân xuất hiện đầu tiên trong lịch sử Việt Nam. Con đường ấy đã đưa nhân dân ta thoát khỏi và đấu tranh chống lại sự xâm lược của thực dân, đế quốc. Bước sang thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vẫn kiên trì, tiến bước theo con đường đó.

Con đường đó là gì, hình thành như thế nào, Hồ Chí Minh đã kiểm nghiệm và khẳng định như thế nào đều được tác giả nghiên cứu sâu sắc vầ trình bày cặn kẽ, rõ ràng trong từng chương. Sự liên kết chặt chẽ của các chương đã làm nên thành công của quyển sách “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh”. Nội dung từng chương phù hợp với từng giai đoạn, và ý nghĩa sâu sắc của từng giai đoạn đã có tác động đến việc định hình con đường cứu nước Hồ Chí Minh. Dưới đây là nội dung của cơ bản của từng chương đề cập xoay quanh con đường cứu nước ấy của Hồ Chí Minh.

  • Chương 1 “Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước”:

Tác giả đi từ việc trình bày gia đình của Người – cái nôi sản sinh ra Hồ Chí Minh, đến những năm tháng Người bắt đầu tiếp xúc với những tư tưởng yêu nước của các bậc cha chú thông qua mối quan hệ của cha với các bậc sĩ phu trong vùng Nghệ An. Hồ Chí Minh có dịp đến Huế, và ở đây Người đã nhận rõ bộ mặt của chế độ thực dân phong kiến đang thống trị dân mình; cảnh nhân dân ta bị đàn áp dã man, bị bóc lột thậm tệ; những cuộc đấu tranh của nhân dân Huế trước bọn thực dân. Và cũng tại đây, Người đã tham gia phong trào Chống thuế với nhân dân, khởi đầu cho cuộc tranh đấu suốt đời của Người vì quyền lợi vì quyền lợi của nhân dân lao động.

Hồ Chí Minh tới Bình Định và tại đây Người đã bắt đầu con đường “Nam tiến” để sang phương Tây. Người dã nung nấu ý định ra nước ngoài từ thuở ấy.  Khi thân phụ bị bãi chức, Người đã ở bên cạnh, động viên và cùng cha bàn bạc chuyện thế sự, chuẩn bị những mặt cần thiết về tư tưởng, tâm lí để xuất dương, tìm đường cứu nước.

Và Hồ Chí Minh đã bắt đầu con đường hành trình tìm đường xuất dương. Những năm tháng ở Huế đã giúp Người tiếp cận được với nền văn minh nước Pháp, văn minh phương Tây. Người đến Phan Thiết, Người tiếp cận với những đời sống cơ cực của đồng bào, Người đau xót trước cảnh thốn khổ của nhan dân ta. Và cũng tại đây, Người tiếp xúc với tư tưởng của nhà khai sáng Pháp từ việc tiếp xúc với các chí sĩ yêu nước nơi đây. Và điều đó đã thôi thúc Người đi tìm đường ra nước ngoài. Va đầu năm 1911, Hồ Chí Minh tới Sài Gòn, Người tiếp tục tiếp cận cuộc sống của nhân dân nơi đây. Đến giữa năm ấy, Người lên tàu và ra nước ngoài, mở đầu hành trình tìm kiếm suốt 30 năm.

  • Chương 2: “Hình thành con đường cứu nước”

Khi bàn đến vấn đề nào đó, người ta thường dựa vào hoàn cảnh để giải thích vấn đề đó. Con đường cứu nước của Hồ Chí Minh không ngoại lệ. Con đường cứu nước ấy được hình thành trong bối cảnh đất nước ta đã trải qua mấy mươi năm chiu cảnh đô hộ của giặc Pháp. Và con đường cứu nước đó bắt đầu năm 1911 với những biến đổi sâu sắc của Việt Nam và Thế giới.

Con đường cứu nước Hồ Chí Minh được hình thành trong 10 năm đầy biến động đó. Phong trào đấu tranh trên thế giới, nhất là Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, các luồng tư tưởng mới được tuyên truyền vào Việt Nam. Phong trào đấu tranh của nhân dân ta cũng chuyển đổi theo xu hướng thời đại. Thế nhưng, thế chiến thứ nhất đã bùng nổ ra, làm cho các phong trào rơi vào bế tắc. Hầu như trong thế chiến thứ nhất, các cuộc đấu tranh đều nhanh chóng bị đánh dẹp. Cách mạng tháng Mười năm 1917 đã ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Và Quốc tế cộng sản ra đời đánh dấu cho sự ra đời buổi đầu của hệ thống xã hội chủ nghĩa.

Con đường cứu nước Hồ Minh hình thành trên cơ sở tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản, tiếp thu những ảnh hưởng từ cách mạng tháng Mười và chủ nghia LêninNói cách khác, con đường cứu nước Hồ Chí Minh được hình thành dựa trên sự tiếp thu có chọn lọc những tư tưởng tiến bộ thời đại. Hầu như trong vòng 10 năm đầu, Hồ Chí Minh tiếp xúc thời gian nhiều với tư tưởng dân chủ tư sản. Và quá hiểu rõ về nó nên sau này Người áp dụng những giá trị tích cực và loại bỏ những điều tiêu cực ra khỏi những chính sách xây dựng đất nước sau này. Trong vòng 3 năm cuối trong 10 năm này đã giúp Người đến gần với con đường đấu tranh phù hợp cho dân tộc. Và điều đó còn kiểm nghiệm theo thời gian.

  • Chương 3: “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh”

Bước vào những năm 20 của thế kỷ XX, Việt Nam đã có những biế đổi sâu sắc. Pháp tăng cường khai thác thuộc địa để giải quyết những hậu quả mà chiến tranh mang lại. Đời sống nhân dân thêm phần cực khổ. Hồ Chí Minh trong bối cảnh đó, đã kêu gọi công cuộc giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, giải phóng con người, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Và trên cơ sở tiếp thu những tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại, Người đã xây dựng lí luận cách mạng giải phóng dân tộc và đấu tranh giành độc lập dân tộc, hình thành con đường đấu tranh độc đáo, giàu sáng tạo cho dân tộc, đất nước Việt Nam. Con đường đó là kết quả của quá trình nghiên cứu lí luận và khảo sát thực tiễn ở nhiều quốc gia trên thế giới, là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước, thực hiện, thực hiện các nhiệm vụ dân chủ, giải phóng con đường xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Sau khi tìm ra con đường cứu nước, Hồ Chí Minh tiếp tục nghiên cứu, học tập, tìm hiểu thêm về lí luận chủ nghĩa Mác – Lênin, và truyền bá tư tưởng ấy vào nước nhằm chuẩn bị cho sự ra đời của một chính Đảng tiên phong ở Việt Nam sau này. Từ nă 1924, sau khi công bố những tư tưởng mới về cách mạng thuộc địa, về vấn đề đấu tranh giai cấp trái với tư duy thông thường của Quốc tế cộng sản, các nhà cách mạng đảng viên đảng cộng sản đương thời, kể cả những người vốn là “học trò” của Người. Điều đó đã làm cho Người gặp không ít khó khăn, bị xa lánh bởi những người đồng chí của mình. Nhưng Người vẫn kiên trì con đường cứu nước ấy. Đó chính là con đường mà qua khảo sát thực tiễn và tiếp thu lí luận mà ra, một lí luận về cách mạng giải phóng dân tộc và truyền bá vào Việt Nam.

Sau khi Đảng cách mạng (Đảng cộng sản Việt Nam) ra đời, trong vòng 11 năm sau đó, Người bị Quốc tế Cộng sản xem là chưa hiểu ý nghĩa con đường đấu tranh giai cấp, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng bị xóa bỏ và thay vào đó là Luận cương do Trần Phú soạn thảo. Đây được xem là khoảng thời gian “kiểm nghiệm” lại những tư tưởng của Người. Đến năm 1941, Hồ Chí Minh đã về nước, trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam.

Cảm nhận của riêng bản thân tôi về quyển sách “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh”

Quyển sách chủ yếu dành cho giới nghiên cứu, cho những sinh viên chuyên nghành lịch sử Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh cho nên hiếm khi bạn đọc tìm đến. Nói chứ, quyển sách này hay lắm các bạn. Mặc dù bạn không quá tìm hiểu sâu sắc về Hồ Chí Minh nhưng có thể hiểu cơ bản về Người. Quyển sách này đi sâu vào khoảng thời gian nhất định, thời gian đầu của sự nghiệp đấu tranh của Người. Khi các bạn đọc quyển sách này, các bạn sẽ có cái nhìn rõ hơn về Người trong 30 năm ấy.

Mình đọc quyển sách nhiều lần rồi, và bởi vì giai đoạn này mình rất quan tâm nên càng dễ. Mình may mắn thay được nghiên cứu về cuộc đời và sự nghiệp của Người trong giai đoạn 30 năm ấy, 30 năm rời quê nhà để tìm con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. Mình mặc dù không nghiên cứu, tìm hiểu sâu về vùng Lịch sử Việt Nam thời cận hiện đại, nhưng riêng vấn đề Hồ Chí Minh mình rất quan tâm. Những kiến thức mà mình được tiếp nhận từ quyển sách “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh” là vô cùng quý giá và đầy ý nghĩa đối với riêng bản thân mình.

Quyển sách “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh” được bán ở những điểm bán đầy uy tín và giá ưu đãi cho bạn đọc

Quyển sách “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh” của tác giả Phạm Ngọc Trâm được nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2011 đã được bán ngoài thị trường. Giá trị mà quyển sách mang lại cho người đọc là vô cùng quý giá. Bạn đọc mua những trang web sau để được giảm giá và mang về cho mình quyển sách hay này nhé.

Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nên mua:

Mong rằng bài viết này hữu ích đối với quý bạn đọc. Bạn hãy cầm trên tay mình quyển sách này nhé.

Nếu thấy hay, bạn có thể chia sẻ bài viết này đến mọi người để ai ai cũng tìm đọc quyển sách hay này.

Sách luôn luôn được chia sẻ và trở thành niềm vui của mọi người, đến với sách, bạn đọc sẽ tìm được cảm hứng thú vị và những điều bổ ích. Quyển sách “Con đường cứu nước Hồ Chí Minh” không nằm ngoài ý nghĩa đó. Hãy cùng chia sẻ để moi người biết về sách bạn nhé.

444 views