Tramy2305

Chìa khóa vạn năng đưa bạn đến cánh cửa bí mật của Tiếng anh!!

Tiếng anh chìa khóa vạn năng của bạn

Trong quyển sách gần đây tôi được đọc” Khác biệt hay là chết”, tôi rất ấn tượng với một câu trong đấy”Những điều bạn thấy chưa hẳn là sự thật; Ngược lại điều bạn không nhìn thấy đó mới đôi khi là sự thật”. Chúng ta đôi khi bị cái ” vỏ” bên ngoài che …

Chìa khóa vạn năng đưa bạn đến cánh cửa bí mật của Tiếng anh!! Read More »

Đã đến lúc sống cho cuộc đời mình-Đại học hay học đại?

photo1508892734151 1508892734398 0 27 314 533 crop 1508892803082

Có thể nói 12 năm phổ thông chúng ta học không chỉ cho mình mà còn làm ba mẹ vui là chính nữa. Nhưng 4 năm Đại học thì không như vậy, chúng ta học hoàn toàn cho mình cho tương lai sự nghiệp của chính mình. Đối với mình giỏi ở 12 năm phổ …

Đã đến lúc sống cho cuộc đời mình-Đại học hay học đại? Read More »