Gửi đến những tâm hồn tuổi 18 muốn từ bỏ đại học để đi tìm chiếc la bàn tương lai.

Nếu bạn đang đọc được những dòng này, chắc hẳn bạn vừa có một ngày tồi tệ rồi. À không đơn  thuần chỉ là một ngày tồi tệ mà phải là một chuỗi ngày tồi tệ và chán nản khiến bạn dần mất niềm tin vào ngày mai. Thế nên bạn đang hì hục tìm …

Gửi đến những tâm hồn tuổi 18 muốn từ bỏ đại học để đi tìm chiếc la bàn tương lai. Read More »