Thử thách 30 ngày sống tối giản, bạn dám không? Nở hoa hay bế tắc?

1527305270481 Anh bìa

Là một cá thể trong xã hội, chẳng có ai sinh ra đã có tài sản trong tay. Vì vậy bản chất từ khi mới chào đời chúng ta đều là những người sống tối giản. Mỗi một lần bạn sở hữu một món đồ  dùng hơn mức cần thiết, bạn đang là nô lệ …

Thử thách 30 ngày sống tối giản, bạn dám không? Nở hoa hay bế tắc? Read More »