lediba323

Hoàng hôn Termina – Nỗi ám ảnh thứ nhất mang tên ngày tồi tệ

Penguins

Thành phố Termina là nơi xảy ra nhiều biến động trên vùng diện tích xác định. Mọi thứ đều có nguyên do và thời gian xảy ra nỗi ám ảnh. Nó đã được ghi chép lại thời gian. Đó là hoàng hôn. Khoảnh khắc những thời gian của ban ngày dần lụi đi là lúc …

Hoàng hôn Termina – Nỗi ám ảnh thứ nhất mang tên ngày tồi tệ Read More »

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 9: Góc nhìn của Welm

SỰ KHƯỚC TỪ CỦA THẦN LINH

Một chàng trai trẻ không hề sở hữu sức mạnh nào của thần linh. Cậu đã rất cố gắng để đạt được mong muốn của mình là đánh bại ma vương. Nhưng thần linh đã không hề che chở cho cậu bằng sức mạnh vĩ đại kia.  Nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu …

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 9: Góc nhìn của Welm Read More »

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 8: Quyết định

SỰ KHƯỚC TỪ CỦA THẦN LINH

Một chàng trai trẻ không hề sở hữu sức mạnh nào của thần linh. Cậu đã rất cố gắng để đạt được mong muốn của mình là đánh bại ma vương. Nhưng thần linh đã không hề che chở cho cậu bằng sức mạnh vĩ đại kia.  Nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu …

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 8: Quyết định Read More »

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 7: Thế ảnh

SỰ KHƯỚC TỪ CỦA THẦN LINH

Một chàng trai trẻ không hề sở hữu sức mạnh nào của thần linh. Cậu đã rất cố gắng để đạt được mong muốn của mình là đánh bại ma vương. Nhưng thần linh đã không hề che chở cho cậu bằng sức mạnh vĩ đại kia.  Nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu …

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 7: Thế ảnh Read More »

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 6: Người theo hành không rõ

SỰ KHƯỚC TỪ CỦA THẦN LINH

Một chàng trai trẻ không hề sở hữu sức mạnh nào của thần linh. Cậu đã rất cố gắng để đạt được mong muốn của mình là đánh bại ma vương. Nhưng thần linh đã không hề che chở cho cậu bằng sức mạnh vĩ đại kia.  Nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu …

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 6: Người theo hành không rõ Read More »

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 5: Trở lại

SỰ KHƯỚC TỪ CỦA THẦN LINH

Một chàng trai trẻ không hề sở hữu sức mạnh nào của thần linh. Cậu đã rất cố gắng để đạt được mong muốn của mình là đánh bại ma vương. Nhưng thần linh đã không hề che chở cho cậu bằng sức mạnh vĩ đại kia.  Nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu …

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 5: Trở lại Read More »

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 4: Lật cờ

SỰ KHƯỚC TỪ CỦA THẦN LINH

Một chàng trai trẻ không hề sở hữu sức mạnh nào của thần linh. Cậu đã rất cố gắng để đạt được mong muốn của mình là đánh bại ma vương. Nhưng thần linh đã không hề che chở cho cậu bằng sức mạnh vĩ đại kia.  Nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu …

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 4: Lật cờ Read More »

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 3: Lưỡi gươm

SỰ KHƯỚC TỪ CỦA THẦN LINH

Một chàng trai trẻ không hề sở hữu sức mạnh nào của thần linh. Cậu đã rất cố gắng để đạt được mong muốn của mình là đánh bại ma vương. Nhưng thần linh đã không hề che chở cho cậu bằng sức mạnh vĩ đại kia.  Nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu …

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 3: Lưỡi gươm Read More »

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 1: Giao ước thần linh

SỰ KHƯỚC TỪ CỦA THẦN LINH

Một chàng trai trẻ không hề sở hữu sức mạnh nào của thần linh. Cậu đã rất cố gắng để đạt được mong muốn của mình là đánh bại ma vương. Nhưng thần linh đã không hề che chở cho cậu bằng sức mạnh vĩ đại kia.  Nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu …

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 1: Giao ước thần linh Read More »

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 1: Giao ước thần linh

SỰ KHƯỚC TỪ CỦA THẦN LINH

Một chàng trai trẻ không hề sở hữu sức mạnh nào của thần linh. Cậu đã rất cố gắng để đạt được mong muốn của mình là đánh bại ma vương. Nhưng thần linh đã không hề che chở cho cậu bằng sức mạnh vĩ đại kia.  Nhưng có một điều chắc chắn rằng cậu …

Sự khước từ của thần linh Tập 1: Team up – Chương 1: Giao ước thần linh Read More »